Skriftlige innspill

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til følgende saker:

Meld. St. 11 (2018–2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Frist: 28. januar 2019

Dokument 8:60 S (2018–2019) Representantforslag om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern

Frist: 30. januar 2019

Dokument 8:62 S (2018–2019) Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming

Frist: 30. januar 2019

Dokument 8:48 S (2018–2019) Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten

Frist: 31. januar 2019

Innspillene kan sendes til helse-omsorg@stortinget.no. Komiteen planlegger ikke å holde muntlig høring i disse sakene.


Sist oppdatert: 15.01.2019 13:42