PACE-sesjon i Strasbourg

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til høstsesjon i Strasbourg 8.–12. oktober.  

Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.
Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H) deltar sammen med fem andre stortingsrepresentanter på sesjonen, som varer i en uke. Delegasjonen vil delta i debatter og stemme over en rekke resolusjoner.

Se dagsordenen for oktobersesjonen.

Følgende medlemmer i Stortingets PACE-delegasjon deltar på junisesjonen: Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H), nestleder Lise Christoffersen (A), Espen Barth Eide (A), Vetle Wang Soleim (H) og Jette Christensen (A).

Bred agenda

Det er som vanlig en tematisk svært bred agenda, som blant annet omfatter en debatt om nasjonale parlamenters rolle i desentraliseringsprosesser, kjernefysisk sikkerhet i Europa, behandling av palestinske mindreårige i israelske fengsler og likestilling av rettigheter for privat- og familieliv uavhengig av seksuell legning.

Migrasjon, integrering, familiegjenforening og radikalisering

Igjen får migrasjon en større plass i sesjonens møter. I løpet av sesjonen vil det blant annet bli avholdt en felles debatt om utenlandsk finansiering av islam i Europa og radikalisering av innvandrere og diasporamiljøer. Familiegjenforening og betydningen av kvinners rolle i integrering av flyktninger og migranter står også på agendaen.

PACEs beslutningsprosess

Parlamentarikerforsamlingen har over en viss tid gjennomgått og diskutert forsamlingens framtidige rolle og oppdrag, og har blant annet foretatt en gjennomgang av beslutningsprosesser for medlemslandenes stemmerett og deltakerrettigheter. En av de utløsende årsakene for gjennomgangen har vært Russlands manglende deltakelse etter at de ble fratatt stemmeretten i 2014. Gjennomgangen har vært viktig for PACE, og et forslag til strengere prosedyrer og regler vil bli diskutert og stemt over under denne sesjonen.

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har som hovedformål å arbeide for styrking av menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer). Til sammen representerer de 800 millioner europeere. Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en betydelig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder, og overvåker de nye medlemslandenes overholdelse av sine medlemskapsforpliktelser.


Sist oppdatert: 08.10.2018 14:57