Heidi Nordby Lunde, Valeria Csukasi og Svein Roald Hansen. Csukasi er Uruguays sjefsforhandler i handelsforhandlingene mellom EFTA og Mercosur. Foto: Stortinget.

Heidi Nordby Lunde, Valeria Csukasi og Svein Roald Hansen. Csukasi er Uruguays sjefsforhandler i handelsforhandlingene mellom EFTA og Mercosur. Foto: Stortinget.

Støtte til mer omfattende handelsrelasjoner med Mercosur

EFTA-parlamentarikerkomiteen var 16.–20. april 2018 på delegasjonsbesøk til Argentina og Uruguay for å fremme de pågående forhandlingene mellom EFTA og Mercosur om en omfattende handelsavtale.

EFTA-delegasjonen møtte parlamentariske kolleger, ministre og statssekretærer, næringslivsrepresentanter og det sivile samfunn i begge land. Delegasjonen organiserte også et fagseminar med en ledende tankesmie i Buenos Aires og i Montevideo.

Svein Roald Hansen (A) og Heidi Nordby Lunde (H), leder og nestleder for Stortingets EFTA-delegasjon, deltok på vegne av Stortinget.

Alle parter ønsker å finne gode løsninger

– Det er tidlig i forhandlingene. Det viktigste nå er å bidra til å skape tillit til og god forståelse for norske posisjoner. Det er regjeringene i EFTA og Mercosur som forhandler, men det er nyttig at vi som nasjonale parlamentarikere, med ansvar for godkjenning av en endelig avtale, også engasjerer oss og gir dette en parlamentarisk dimensjon. Dette ble tydelig verdsatt av våre kolleger i begge land, sier Svein Roald Hansen.

– Det var stor støtte til de pågående forhandlingene gjennomgående i alle møter. EFTA-landene har en næringsstruktur som i mange tilfeller utfyller Mercosur-landenes økonomier på en meget god måte. Det er et godt utgangspunkt for forhandlingene. Det er selvsagt sensitive områder, men det er vårt klare inntrykk at alle parter ønsker å finne gode løsninger, sier Heidi Nordby Lunde.

Viktig med regelbasert handelsregime

For den norske delegasjonen var det spesielt viktig å understreke at formålet med en handelsavtale er å skape et rammeverk for økonomiske relasjoner mer generelt og for regelbasert, forutsigbar og rettferdig handel.

– Det blir feil å snakke om en frihandelsavtale. Det vi må skape er et rammeverk for økt økonomisk samarbeid som kan bidra til vekst både i EFTA og Mercosur, og som ikke minst kan være med på å trekke mennesker ut av fattigdom i våre partnerland. For et land som Argentina som nylig har endret økonomisk kurs betraktelig, vil dette være et viktig bidrag til nasjonale reformer, fortsetter Nordby Lunde.

EFTA-parlamentarikerkomiteens besøk til Argentina og Uruguay (Mercosur) går inn i en lang rekke slike besøk siden 2006. Komiteen foretar besøk på ulike stadier i stadier i EFTAs forhandlingsprosesser. Hva som blir vektlagt vil avhenge av når i prosessen komiteen kommer inn, men i alle tilfeller vil komiteen understreke viktigheten av et regelbasert handelsregime globalt, regionalt og bilateralt.


Sist oppdatert: 20.04.2018 10:31