Høring om Andøya flystasjon og overvåkningsfly på Evenes

Høringene om Dokument 8:53 S (2017-2018) og Dokument 8:55 S (2017-2018) finner sted tirsdag 16. januar fra kl. 13.00.

Utenriks- og forsvarskomiteen avholder tirsdag 16. januar fra kl. 13.00 høring om 1) Representantforslag om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon (Dokument 8:53 S (2017-2018)) og 2) Representantforslag om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen (Dokument 8:55 S (2017-2018)).

Frist for å søke om å delta er mandag 8. januar kl. 12.00. Frist for å sende inn skriftlig innspill (maksimalt to sider) er torsdag 11. januar kl. 12.00. Søkere vil motta en epost med PIN-kode og link til innsendelse av notatet. Begge fristene er absolutte.

Skjema for søknad om å få delta på høringen.


Sist oppdatert: 07.12.2017 11:00