Stortingspresident Olemic Thommessen viser årets fredsprisvinner, Colombias president Juan Manuel Santos, stortingssalen. Foto: Stortinget.

Stortingspresident Olemic Thommessen viser årets fredsprisvinner, Colombias president Juan Manuel Santos, stortingssalen. Foto: Stortinget.

Årets fredsprisvinner besøkte Stortinget

Colombias president, Juan Manuel Santos, mottok 10. desember Nobels fredspris 2016 for sitt arbeid for å få slutt på den 52 år lange borgerkrigen i landet. Søndag 11. desember besøkte han Stortinget.

– I en tid da verden er preget av usikkerhet, voldelige konflikter og flere humanitære kriser, står fredsavtalen i Colombia frem som et lyspunkt i 2016. Fredsprosessen gir håp om at fred er mulig, selv etter mer enn 50 år med væpnet konflikt, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Se bilder fra besøket på Flickr. Bildene kan benyttes fritt mot kreditering.

Nå skal freden bygges

Søndag morgen ble fredsprisvinneren ønsket velkommen til Stortinget. På programmet stod møter med stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomiteen.

− Det var svært interessant å diskutere det krevende arbeidet med fredsavtalen, særlig hvordan Colombia har klart å innlemme alle berørte aktører i prosessen. Vi snakket også om demokratiets levekår. Den nye fredsavtalen er et viktig fundament. Med den som utgangspunkt skal Colombia nå ta fatt på arbeidet med å bygge varig fred i landet. Det krever tillit og deltakelse - sentrale stikkord for alle demokratier, sier Thommessen.

På vegne av Stortinget gratulerte stortingspresidenten Santos foran et stort pressekorps i Eidsvollsgalleriet.

− Årets fredspris er en velfortjent anerkjennelse av Santos betydelige innsats, og av det colombianske folkets kamp for fred. Fredsavtalen er en historisk bragd. Jeg håper den er til inspirasjon for fremtidige fredsprosesser rundt i verden, sier Thommessen.

Et hyggelig gjensyn

På Stortinget møtte Santos også utenriks- og forsvarskomiteen. Det ble et hyggelig gjensyn etter at de traff hverandre da komiteen besøkte Bogota i september.

Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, følger Juan Manuel Santos ut av Stortinget. Foto: Stortinget.

Les mer om utenriks- og forsvarskomiteens besøk i Colombia.

Da de traff hverandre sist var fredsavtalen nylig inngått og man ventet på folkeavstemningen som ble holdt 2. oktober. Folkeavstemningen fikk imidlertid ikke flertall og fredsavtalen måtte reforhandles. I søndagens møte på Stortinget ble nettopp disse endringene inngående drøftet.

− Vi er imponert over at partene i konflikten i løpet av noen korte høstmåneder har evnet å få på plass en ny fredsavtale. De har lyttet til innspillene som kom i forbindelse med folkeavstemningen, sier Anniken Huitfeldt (A), leder for utenriks- og forsvarskomiteen.

− Norge har bidratt som støttespiller i fredsprosessen og vi vil fortsette å støtte Colombia, blant annet med minerydding. Våre to land har i dag et nærere forhold enn noen gang tidligere, og vi har et gjensidig ønske om å videreutvikle samarbeidet, understreker Huitfeldt.

Fredsprisvinnerens besøk i Oslo avsluttes med Nobelkonserten søndag kveld.


Sist oppdatert: 06.12.2016 14:16