Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité torsdag 28. mai 2020

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Prop. 80 L (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 28. mai 2020 
10.30 - 10.32  Innledning ved komiteleder
10.32 - 10.35  IKT-NORGE
Fredrik Syversen, konstituert administrerende direktør
Helge Blyberg, politisk rådgiver
10.35 - 10.38  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Pål-André Lund, politisk rådgiver
Inge Harkestad, spesialrådgiver, digitalisering
10.38 - 10.53  Felles spørsmål
10.53 - 10.56  NORSK JOURNALISTLAG
Dag Idar Tryggestad, nestleder
Ina Lindahl Nyrud, advokat
10.56 - 10.59  NORSK PRESSEFORBUND
Elin Floberghagen, generalsekretær
Kristine Foss, jurist
10.59 - 11.02  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær
11.02 - 11.05  NRK
Helje Solberg, nyhetsdirektør NRK
Ane Stokland, leder av juridisk avdeling NRK
11.05 - 11.25  Felles spørsmål
11.25 - 11.28  AMNESTY INTERNATIONAL
John Peder Egenæs, generalsekretær
Gerald Folkvord, politisk rådgiver
11.28 - 11.31  1984 AFFINITY GROUP
Eivind Rindal
William Thanoothong Svendsen
Kristin Killi
11.31 - 11.41  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.