Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag 10. januar 2020

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

Redegjørelse, nr. 5 (2019-2020)

Høringsprogram
Fredag 10. januar 2020 
09.00 - 09.05  Komitéleders innledning
09.05 - 10.10  Tidligere arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad
10.10 - 10.25  Pause
10.25 - 11.30  Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng m/tidl. leder av NAV Internasjonalt Thore Hansen, seniorrådgiver i Ytelsesavdelingen Anne Lieungh og
direktør NAV Klageinstans Grethe Børsheim
Bisitter:
Marianne Fålun, Økonomi- og styringsdirektør
11.30 - 12.00  Pause
12.00 - 13.05  Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr
Bisittere:
Heidi Heggenes, departementsråd
Jostein Haug Solberg, avd. direktør
13.05 - 13.20  Pause
13.20 - 14.25  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
Bisittere:
Eli Telhaug, departementsråd
Tomas Berg, ekspedisjonssjef
14.25 - 14.40  Pause
14.40 - 15.45  Statsminister Erna Solberg

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.