Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité torsdag 31. januar 2019

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten

Dokument 8:9 S (2018-2019)

Høringsprogram
Torsdag 31. januar 2019 
11.00 - 11.04  NORGES FISKARLAG
Otto Gregussen, generalsekretær
Audun Maråk, direktør Fiskebåt
11.04 - 11.08  NORGES KYSTFISKARLAG
Arne Pedersen, leder
11.08 - 11.12  FISKEKJØPERNES FORENING (FIFOR)
Rune Simon Stokvold
11.12 - 11.16  LO I NORGE, NNN OG NORSK SJØMANNSFORBUND
Ann-Solveig Sørensen, forbundssekretær
Ann Jorunn Olsen, forbundssekretær
Grethe Fossli, spesialrådgiver
Terje Olssen, LO-sekretær
Bjarne Kristiansen, hovedtillitsvalgt
Bodil Andersen, Handel og Kontor
11.16 - 11.20  SJØMAT NORGE
Aina Valland, direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
11.20 - 11.24  LEROY SEAFOOD GROUP
Webjorn Barstad
11.24 - 11.28  FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Johnny Ingebrigtsen, fylkesråd
11.28 - 11.32  NATUR OG UNGDOM
Gaute Eiterjord, leder
Lasse Eriksen Bjørn, sentralstyremedlem
11.32 - 11.47  Felles spørsmålsrunde
11.47 - 11.52  Pause

Høringen vil foregå i Høringssal 3 i Akersgt. 18.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.