Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité mandag 15. oktober 2018

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019)

Høringsprogram
Mandag 15. oktober 2018 
09.00 - 09.20  LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)
LOs samferdselspolitisk utvalg.
Anita Johansen, nestleder i utvalget
Trond Erik Thorvaldsen, Norsk Arbeidsmandsforbund
Yngve Carlsen, Norsk Flygerforbund
Eirik Larsson, Norsk Lokomotivmannsforbund
Tor Erik Granum, NTL
Alf Edvard Masternes, FLT
09.20 - 09.30  Spørsmålsrunde for LO
09.30 - 09.52  Felles høring med tre høringsinstanser
09.30 - 09.34  NORSKOG
Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef
09.34 - 09.38  NORGES SKOGEIERFORBUND
Ellen Alfsen, direktør
Dag Skjølaas, rådgiver
09.38 - 09.42  TREINDUSTRIEN
Heidi Finstad, administrerende direktør
Tina Sletbak-Akerø, fagsjef for næringspolitikk og utvikling
09.42 - 09.52  Felles spørsmålsrunde
09.52 - 10.20  Felles høring med fire høringsinstanser
09.52 - 09.56  NATURVERNFORBUNDET
Holger Schlaupitz, fagsjef
Audun Randen Johnson, fagrådgiver
Maren Esmark, generalsekretær
09.56 - 10.00  NORSK FRILUFTSLIV
Lasse Heimdal, generalsekretær
Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt
10.00 - 10.04  NORGES KULTURVERNFORBUND
Tommy Christensen, rådgiver
10.04 - 10.08  SENTRAL KYSTLEDGRUPPE
Per Hillesund, generalsekretær i forbundet Kysten
Ola Sendstad, daglig leder Norsk Fyrhistorisk forening
10.08 - 10.20  Felles spørsmålsrunde
10.20 - 10.35  Pause
10.35 - 10.57  Felles høring med tre høringsinstanser
10.35 - 10.39  KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN
Olov Grøtting, daglig leder
10.39 - 10.43  JERNBANEALLIANSEN
Holger Schlaupitz, styreleder
10.43 - 10.47  FOR JERNBANE
Kjell Erik Onsrud, leder
10.47 - 10.57  Felles spørsmålsrunde
10.57 - 11.19  Felles høring med tre høringsinstanser
10.57 - 11.01  SYKLISTENES LANDSFORENING
Alvin Ringen, student i praksis
Roar Løkken, kommunikasjonssjef
Mats Larsen, fagpolitisk rådgiver
11.01 - 11.05  NORSK ELBILFORENING
Morten Edvardsen, politisk seniorrådgiver
Synnøve Grøndahl, rådgiver
11.05 - 11.09  OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Yrvin Karin, fagsjef
Aslak Celius, rådgiver
11.09 - 11.19  Felles spørsmålsrunde
11.19 - 11.41  Felles høring for tre høringsinstanser
11.19 - 11.23  TRYGG TRAFIKK
Jan Johansen, direktør
Miriam Kvanvik, seniorrådgiver myndighetskontakt
11.23 - 11.27  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Per Oretorp, ass. generalsekretær
11.27 - 11.31  MA - RUSFRI TRAFIKK
Anne Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær
11.31 - 11.41  Felles spørsmålsrunde
11.41 - 12.09  Felles høring med fire høringsinstanser
11.41 - 11.45  NORGES AUTOMOBIL-FORBUND
Line Lillebø Osfoss, rådgiver
Thor Egil Braadland, seniorrådgiver
11.45 - 11.49  NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
Geir A. Mo, administrerende direktør
Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør
Knut Gravråk, rådgiver
11.49 - 11.53  YRKESTRAFIKKFORBUNDET
Tormund Hansen Skinnarmo, kommunikasjonssjef
Petter Sommervold, rådgiver
11.53 - 11.57  SJØMAT NORGE
Aina Valland, direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt
Trond Davidsen, viseadm. direktør
11.57 - 12.09  Felles spørsmålsrunde
12.09 - 12.40  Pause
12.40 - 13.02  Felles høring med tre høringsinstanser
12.40 - 12.44  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Anita Sundal, leder politikk
Morten Sandberg, fagsjef
12.44 - 12.48  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Sverre Høven, direktør for sektorpolitikk
Mekonnen Titos Germiso, spesialrådgiver
12.48 - 12.52  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (MEF)
Julie Brodtkorb, administrerende direktør
Stein Gunnes, sjeføkonom
Håvard Almås, kommunikasjonssjef
Tore Andreas Larsen, næringspolitisk rådgiver
12.52 - 13.02  Felles spørsmålsrunde
13.02 - 13.24  Felles høring for tre høringsinstanser
13.02 - 13.06  ZERO
Torfinn Belbo, rådgiver
Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver
13.06 - 13.10  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Anja Bakken Riise, leder
Ida Thomassen, politisk ansvarlig
Tonje Kristiansen, fagrådgiver
13.10 - 13.14  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Asgeir Knudsen, kommunikasjonsrådgiver
Ingrid Wigestrand, friluftslivskonsulent
Morten Dåsnes, daglig leder
13.14 - 13.24  Felles spørsmålsrunde
13.24 - 13.46  Felles høring med tre høringsinstanser
13.24 - 13.28  NASJONALT BREDBÅNDSRÅD
Kjell Pedersen-Rise, prosjektleder
Henry Andorsen, rådgiver
13.28 - 13.32  IKT-NORGE
Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier
13.32 - 13.36  NORGES BYGDEUNGDOMSLAG
Tora Voll Dombu, styreleder
Marte Gjestvang Olimb, generalsekretær
13.36 - 13.46  Felles spørsmålsrunde
13.46 - 14.00  Pause
14.00 - 14.28  Felles høring for fire høringsinstanser
14.00 - 14.04  ENERGIGASS NORGE
Tore Woll, daglig leder
Leiv Arne Marhaug, styreleder
14.04 - 14.08  NORSK HYDROGENFORUM
Kristian Vik, generalsekretær
14.08 - 14.12  DRIVKRAFT NORGE
Inger-Lise Nøstvik, generalsekretær
Einar Gotaas, fagsjef
14.12 - 14.16  SMÅKRAFTFORENINGA
Lars Petter Øye, styremedlem
14.16 - 14.28  Felles spørsmålsrunde
14.28 - 14.50  Felles høring for tre høringsinstanser
14.28 - 14.32  POSTEN NORGE AS
Tone Wille, konsernsjef
Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør
14.32 - 14.36  LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
Rune Hetland, generalsekretær
14.36 - 14.40  NASJONAL RASSIKRINGSGRUPPE
Åshild Kjelsnes, leder
14.40 - 14.50  Felles spørsmålsrunde
14.50 - 15.20  Felles høring for fire fylkeskommuner
14.50 - 14.54  VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Terje Damman, fylkesordfører
14.54 - 14.58  TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel
Anne-Gro Ahnstrøm, rådgiver
14.58 - 15.02  AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Ola Olsbu, plan- og samferdselssjef
Gro Bråten, fylkesordfører
15.02 - 15.06  VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Kåre Pettersen, fylkesvaraordfører
Hans Hilding Hønsvall, hovedutvalgsleder
Siv Tørudbakken, samferdselssjef
15.06 - 15.20  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.