Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag 30. november 2017

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Representantforslag om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m. 2) Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.

Dokument 8:47 S (2017-2018), Dokument 8:64 LS (2017-2018)

Høringsprogram
Torsdag 30. november 2017 
14.00 - 14.05  UNHCR REGIONAL REPRESENTATION FOR NORTHERN EUROPE
Olivia Mocanasu, legal officer/juridisk rådgiver
14.05 - 14.10  NORSK ORGANISASJON FOR ASYLSØKERE
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær
André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver
14.10 - 14.15  NORSK FOLKEHJELP
Solveig Igesund, politisk rådgiver
14.15 - 14.25  Felles spørsmålsrunde tre instanser
14.25 - 14.30  ANTIRASISTISK SENTER
Rune Berglund Steen, leder
Maria Wasvik, rådgiver
14.30 - 14.35  REDD BARNA
Thale Skybak, seksjonsleder
Camilla Engeset, spesialrådgiver
14.35 - 14.40  PRESS
Øystein Kolstad Kvalø, leder
Mina Vinje, politisk nestleder
14.40 - 14.50  Felles spørsmålsrunde tre instanser
14.50 - 15.05  Pause
15.05 - 15.10  BARNEOMBUDET
Anders Cameron
15.10 - 15.15  UNICEF NORGE
Ivar Stokkereit, fagansvarlig
15.15 - 15.20  FORENINGEN AV TOLVTE JANUAR
Evy Ellingvåg, nestleder
15.20 - 15.30  Felles spørsmålsrunde tre instanser
15.30 - 15.35  LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN
Vilde Adolfsen, leder
Caroline Myklebost, daglig leder
15.35 - 15.40  VERGEFORENINGEN FØLGESVENNEN
Maral Houshmand, styremedlem
Eirin Strifeldt, styremedlem
15.40 - 15.45  AMNESTY INTERNATIONAL
Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver
15.45 - 15.55  Felles spørsmålsrunde tre instanser
15.55 - 16.05  Pause
16.05 - 16.10  SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF)
Georg Schjerven Hansen, prosjektleder
16.10 - 16.15  REFUGEES WELCOME TO AUST-AGDER (RWAA)
Svein Mork Dahl, nestleder/juridisk rådgiver
16.15 - 16.20  DEMOGRUPPA VED THORA STORM VGS
Taibeh Abbasi
Adrian Hassel Olsen
Ava Montazeri
Omar Elfareh
Sigve Lysne
Silje Sliper
Anette Magnussen
Yasin Abbasi
16.20 - 16.30  Felles spørsmålsrunde tre instanser

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.