Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 13. november 2017

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star

Dokument 18 (2016-2017)

Høringsprogram
Mandag 13. november 2017 
09.00 - 09.30  STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR
Jan Harsem, talsperson
Espen Komnæs, advokat
Kurt Evert Stenbakk, redaktør
Grete Holen, medlem
09.30 - 09.45  Pause
09.45 - 10.15  STIFTELSEN ETTERFORSKNING AV MORDBRANNEN SCANDINAVIAN STAR
Terje Bergsvåg, daglig leder for Stiftelsen
Gisle Weddegjerde, skipsinspektør/surveyor i Lloyds
Sigurd Klomsæt, bistandsadvokat
Håkon Winterseth, faglig leder i Firesafe

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.