Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité torsdag 23. oktober 2014

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015)

Høringsprogram
Torsdag 23. oktober 2014 
08.30 - 09.30  SAMTIDIG HØRING OG FELLES SPØRSMÅLSRUNDE MED 5 NHO-INSTANSER

NHO SENTRALT (10 min)
Direktør næringspolitikk Petter Haas Brubakk
Avd. dir. Innovasjon og Næringsutvikling Per Øyvind Langeland
Seniorrådgiver Innovasjon og Næringsutvikling Thomas Felde

NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT (5 min)
Direktør næringspolitikk Erling Sæther

NORSK INDUSTRI (5 min)
Adm. dir. Stein Lier-Hansen
Dir. Knut E Sunde
Fagsjef Jo Eirik Frøise

NHO TRANSPORT (10 min)
Adm. dir. Jon H. Stordrange
Terje Sundfjord

NHO LUFTFART (10 min)
Adm. dir. Torbjørn Lothe
Spesialrådgiver Camilla Rise

(Spørsmålsrunde ca. 20 min.)
09.30 - 09.35  Pause
09.35 - 10.35  SAMTIDIG HØRING MED 6 INSTANSER OG FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (10 min)
Leder, Knut Magne Ellingsen
Fagpolitisk leder Ingunn Ulfsten
Rådgiver Cato Lie

NORGES HANDIKAPFORBUND (10 min)
Forbundsleder Arne Lein
Rådgiver Camilla Huggins Aase
Seniorrådgiver Steinar Myrdal

NORSK FORENING MOT STØY (5 min)
Styreleder Rune Haaland
Prosjektleder støy og trafikk Ulf Winther
Rådgiver Steven Gersh

NORGES BLINDEFORBUND (5 min)
Leder Atle Lunde
Seksjonsleder Sverre Fuglerud
Rådgiver Espen Lahnstein

HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND (5 min)
Generalsekretær Anders Hegre
Interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale

PERSONSKADEFORBUNDET LTN (5 min)
Ass. generalsekretær Per Oretorp

(Spørsmålsrunde ca. 20 min)
10.35 - 10.40  Pause
10.40 - 11.30  SAMTIDIG HØRING MED 6 INSTANSER OG FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

NORGES REDERIFORBUND (5 min)
Direktør Harald Solberg
Seksjonsleder Thomas Saxegaard
Rådgiver Ingvild Låg Paulsrud

NHO Sjøfart (5 min)
Næringspolitisk rådgiver Frode Sund

MARITIMT FORUM (5 min)
Dagleg leder Tord Dale
Regionleder Stavanger Fride Solbakken
Administrerende direktør i Nor Lines Tor-Arne Borge

NORSK HAVNEFORENING (5 min)
Arnt-Einar Litsheim
Johanne Solheim

KS BEDRIFT HAVN (5 min)
Fagleder Pia Farstad von Hall
Leder Roar Johansen

FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING (5 min)
Reder Lawrence Falkeid

(Spørsmålsrunde ca. 20 min)
11.30 - 12.30  Pause
12.30 - 13.35  SAMTIDIG HØRING MED 7 INSTANSER OG FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER (10 min)
Spesialrådgiver Jon Frøisland
Spesialrådgiver Mekonnen Germiso

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE (10 min)
Direktør Harald J Andersen
Rådgiver Iman Winkelman

NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON (5 min)
Hovedstyremedlem Siw Tyldum
Rådgiver samfunnspolitikk Jofri Lunde

YRKESTRAFIKKFORBUNDET (5 min)
Advokat Ken Roger Bratteng

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN (5 min)
Direktør Øyvind Solberg Thorsen
Fagsjef Karin Yrvin

NAF (5 min)
Politikk og forbruker Jon Olav Alstad
Line Lillebø Osfoss

NORDVEGFINANS (5 min)
Styreleder Milian Myraunet
Nestleder Hilde Foss Christensen

(Spørsmålsrunde ca. 20 min)
13.35 - 13.40  Pause
13.40 - 14.25  SAMTIDIG HØRING MED 5 INSTANSER OG FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

NORGES FORSKNINGSRÅD (5 min)
Adm.dir. Arvid Hallen
Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik

NORSK ELBILFORENING (5 min)
Generalsekretær Christina Bu
Fagsjef Snorre Sletvold

NORSK TEKNOLOGI (5 min)
Fagsjef Bjørn Fossum
Informasjonssjef Tom Schjerven


IKT-NORGE (5 min)
Direktør Torgeir Waterhouse
Bjørn Rønning

ZERO (5 min)
Faglig ansvarlig transport Kari Asheim
Faglig ansvarlig bio Kåre Gunnar Fløystad

(Spørsmålsrunde ca. 20 min)
14.25 - 15.25  SAMTIDIG HØRING MED 9 INSTANSER OG FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

NATURVERNFORBUNDET OG JERNBANEALLIANSEN (10 min)
Fagsjef Naturvernforbundet og styreleder Jernbanealliansen Holger Schlaupitz
Leder Naturvernforbundet Lars Haltbrekken

SYKLISTENES LANDSFORENING (5 min)
Informasjonssjef Hulda Tronstad

FREMTIDEN I VÅRE HENDER (5 min)
Politisk rådgiver Anja Bakken Riise
Fagrådgiver Tonje E. Orsten Kristiansen

NORSK FRILUFTSLIV, TIDLIGERE FRIFO (5 min)
Friluftspolitisk rådgiver Siri Meland
Generalsekretær Lasse Heimdal

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND (5 min)
Styreleder Steinar Saghaug
Rådgiver Marianne Sanderud

NATUR OG UNGDOM (5 min)
Leder Arnstein Vestre
Fagmedarbeider Karen Hjelmervik Nerbø

NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND (5 min)
President Tom Erik Sundsbø
Kommunikasjons- og markedssjef Lotte Frost

SABIMA - SAMARBEIDSRÅDET FOR BIOLOGISK MANGFOLD (5 min)
Generalsekretær Christian Steel

(Spørsmålsrunde ca. 15 min)
15.25 - 16.15  Pause
16.15 - 16.35  SAMTIDIG HØRING MED 3 INSTANSER OG FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

NORGES KULTURVERNFORBUND (5 min)
Generalsekretær Jan Solberg

LANDSFORBUNDET AV MOTORHISTORISKE KJØRETØYKLUBBER (5 min)
Generalsekretær Tom T. Græger

NORSK FYRHISTORISK FORENING (5 min)
Organisasjonskonsulent Monica Lindanger
Styremedlem André Schau

(Spørrerunde ca. 5 min)
16.35 - 17.40  SAMTIDIG HØRING 7 INSTANSER OG FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (10 min)
Administrerende direktør Trond Johannesen
Sjeføkonom Stein Gunnes
Fagsjef næringspolitikk Håvard Almås
Informasjonssjef Siri Ulvin

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND (10 min)
Forbundsleder Per Madsen
Adm. dir. Geir A. Mo
Viseadm. dir. Jan-Terje Mentzoni
Seniorrådgiver Thorleif Foss
Seniorrådgiver Olav Hermansen

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) (5 min)
Direktør Audun Lågøyr

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG (EBA) (5 min)
Adm. dir. Kari Sandberg

TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING (5 min)
President Lise Lyngsnes Randeberg
Tillitsvalgt Tekna NSB AS Sven-Jöran Schrader

NORGES SKOGEIERFORBUND (5 min)
Adm. dir. Erik Lahnstein
Rådgiver Dag Skjølaas

NORSKOG (5 min)
Benthe E. Løvenskiold

(Spørsmålsrunde ca. 20 min.)

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.