4. Forslag fra Steinar Bastesen om at kontrollen og eierskapet til naturressursene, og da særlig matressursene i sjø og på land, kan forbli på norske hender. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.2.02 fra Fiskeridepartementet v/fiskeriministeren til næringskomiteen.)

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

4. Forslag fra Steinar Bastesen om at kontrollen og eierskapet til naturressursene, og da særlig matressursene i sjø og på land, kan forbli på norske hender. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.2.02 fra Fiskeridepartementet v/fiskeriministeren til næringskomiteen.)

Sjå saker frå same tema: