2. Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom. (Overføring fra domstolene til Statens kartverk; kommunenes rolle; opprettelse av et sentralt pantebokregister (arkiv) i Ullensvang, Hardanger og et tinglysingsregister til Statens kartverks hovedkontor, Hønefoss; fylkeskartkontorer.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom. (Overføring fra domstolene til Statens kartverk; kommunenes rolle; opprettelse av et sentralt pantebokregister (arkiv) i Ullensvang, Hardanger og et tinglysingsregister til Statens kartverks hovedkontor, Hønefoss; fylkeskartkontorer.)

Sjå saker frå same tema: