Ang. det almindelige Fiskeribudget for 1885—1886 . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1885)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Frå hovudregister:

Ang. det almindelige Fiskeribudget for 1885—1886 . .   6 D. a. 255   beh. S.tid. 406.   7 D. 37. [Bev. til: praktisk videnskabelige Undersøgelser vedk. Saltvandsfiskerierne — Opsyn og Retspleie ved Torskefiskeriet i Lofoten (ang. Anskaffelse af Dampskib for Opsynet . .   S.tid. 406—420.) — forstærket Politiopsyn ved Makrelfisket ved Uleholmene, Vaartorskfisket i Namdalen, Finmarken og Søndmøre — Opsyn og Retspleie ved Sildefiskerierne.   S.tid. 421. — Ferskvandsfiskerierne: Lønninger og Reiseudgifter — Opsyn ved Laxefiskerierne — Forsøg med Venerlax og med Mærkning af Lax og Søørret — kunstig Udklækning . .   S.tid. 428. — Bidrag til „Aaensires Laxefiskeri”, kfr. Andr. om Forandring i Betingelserne for det i 1884 tilstaaede Statsbidrag . .   5 D. Nr. 21.   S.tid. 431—436 — Bidrag til Dækning af Udgifterne ved endel i 1880 afholdte Skjønsforretninger til Bestemmelse af Midtstrømslinjen i Laugen — Indtægt af bjergede Redskaber under Torskefiskeriet i Lofoten.]

Sjå saker frå same tema: