Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Om statsråden er enig i at det er viktig å vite hvor mye av økningen i vold i nære relasjoner som henger sammen med æreskultur og sosial kontroll, og om han vil gå inn for at det innføres en egen koding og registrering av slike saker i straffesakssystemet

Datert: 24.04.2019
Svart på: 15.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Vi har i de senere år sett en stor økning i saker som angår familievold og vold i nære relasjoner. Gjennom prosjekt November og andre tiltak har det framkommet at i noen miljøer og i noen områder vil denne typen fysisk og psykisk vold ofte kunne henge sammen med æreskultur, sosial kontroll, planer om arrangerte ekteskap med press m.m. I dag fins det ingen registrering i straffesakssystemet som gjør at det kan lages statistikk over antall slike saker.

Er statsråden enig i at det er viktig å vite hvor mye av økningen i vold i nære relasjoner som henger sammen med æreskultur og sosial kontroll, og vil han gå inn for at det innføres en egen koding og registrering av slike saker i straffesakssystemet?


Les heile debatten