Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:217 (2019-2020)
Innlevert: 04.11.2019
Sendt: 04.11.2019
Svart på: 08.11.2019 av helseministeren Bent Høie

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvordan vil statsråden sørge for at likeverdige arbeids-, lønn-, og pensjonsvilkår for våre ansatte i prehospital helsetjeneste og hvorfor sørger ikke statsråden for at vår felles ambulansetjeneste driftes av våre sykehus og det offentlige over hele landet?

Grunngiving

I Telemark er det fremdeles noen steder privat ambulansedrift. De ansatte i de privat ambulansene opplever store forskjeller i arbeidstidsvilkår, lønn og pensjon sammenlignet med sine kollegaer i offentlig drevet ambulansetjeneste. Et eksempel er at ansatte i privat ambulansedrift må jobbe omtrent 10 år lenger enn kollegaer i offentlig ambulansedrift for å kunne opptjene den samme pensjonen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ambulansetjenesten er offentlig drevet i nær sagt alle landets helseforetak. Sykehuset Telemark HF har enkelte privat drevne ambulansestasjoner. Jeg viser til styresak 007-2019 Ambulanseplan 2035 som ble vedtatt av styret i februar 2019. Styret har gjennom vedtaket blant annet sluttet seg til følgende: "å fortsette drift med en kombinasjon av egne ambulansestasjoner og private ambulansestasjoner i neste 5-års periode. Nytt anbud for region Midt og Vest gjennomføres senest 2022 før siste opsjonsår utløper april 2023. Sykehuset Telemark overtar drift av ambulansestasjon i Bamble i 2020 for å oppfylle valgt regionstruktur".

Jeg viser videre til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nummer 1095 fra tidligere i år, hvor det fremgår at Sykehuset Telemark HF har god erfaring med privat drevne ambulansestasjoner og at de derfor fortsatt har en betydelig andel i privat drift. Ambulansestasjonen i Bamble vil etter planen overtas av helseforetaket når anbudsperioden utløper. Det er helseforetaket som må vurdere hensiktsmessig organisering av ambulansetjenesten.

Representanten Vågslid viser til at de ansatte i de privat drevne ambulansene opplever forskjeller i arbeidstidsvilkår, lønn og pensjon sammenlignet med sine kollegaer i offentlig drevet ambulansetjeneste. Sykehuset Telemark HF opplyser at de ansattes vilkår er i henhold til tariffavtalen.