Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:1896 (2018-2019)
Innlevert: 18.06.2019
Sendt: 19.06.2019
Rette vedkommende: Helseministeren
Svart på: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hvordan vil ferieavviklingen i de ulike regionale helseforetakene påvirke tilbudet som gis innen psykiatrien i sommer, og er det forhold som vil kunne svekke den akuttpsykiatriske beredskapen enkelte steder i landet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Befolkningens trygghet for å ha tilgang til nødvendig helsehjelp skal ivaretas i gjennom hele året. Pasient- og brukerrettighetsloven gir rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Denne retten gjelder også i ferietiden.

Departementet har ikke oversikt over ferieavviklingen i de ulike regionale helseforetakene. I ferien skal driften ivaretas samtidig som de ansatte skal avvikle lovbestemt ferie. Ledelsen ved de enkelte sykehus og avdelinger har ansvaret for å legge til rette for en god og trygg ferieavvikling, og de regionale helseforetakene har ansvar for å sikre at befolkningen har tilgang til helsetjenester gjennom hele året. Ferieavviklingen er et arbeidsgiveransvar og det forutsettes at kravene til forsvarlig drift og tilstrekkelig beredskap ivaretas.