Lov om pengespill (pengespilloven)

Prop. 220 L (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma eit lovforslag til Stortinget.

Lovforslag frå Kulturdepartementet

Saksgang