Representantforslag om straffegjennomføring i kriminalomsorgen

Merknad

Ble foreslått behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e), (tas ikke under behandling)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hadia Tajik, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Forslag fra (A)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedtatt