Representantforslag om tryggere bolighandel

Dokument 8:68 S (2014-2015), Innst. 46 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hege Haukeland Liadal, Helga Pedersen, Kari Henriksen, Stine Renate Håheim, Arild Grande Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 10.11.2015 Innst. 46 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om tryggere bolighandel. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.11.2015

   Behandla i Stortinget: 26.11.2015