Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.
Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.

Avgrens utvalget

Finn høring etter

Familie- og kulturkomiteen

Høringer
Dato Sak Frist Status
19.11.2015 kl. 10.15

Open og opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfald

Familie- og kulturkomiteen
13.11.2015 kl. 23.59
Søk om å delta i høring
Planlagt
19.10.2015 kl. 12.00, 20.10.2015 kl. 09.00

Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Familie- og kulturkomiteen
12.10.2015 kl. 23.59 Planlagt
13.10.2015 kl. 10.15

En framtidsrettet filmpolitikk

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
05.10.2015 kl. 23.59 Program - Nett-TV