Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.
Les om høringer.

Avgrens utvalget

Finn høring etter

Familie- og kulturkomiteen

Høringer
Dato Sak Frist Status
09.05.2017 kl. 10.15

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
03.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.05.2017 kl. 10.15

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
03.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.05.2017 kl. 14.10

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
03.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
24.04.2017 kl. 10.00

Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
19.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
24.04.2017 kl. 10.50

Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
19.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.02.2017 kl. 10.15

Eit moderne og framtidsretta NRK - Finansiering og innhaldsplikter

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
01.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.02.2017 kl. 11.10

Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
01.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.01.2017 kl. 16.00

Representantforslag om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
30.12.2016 kl. 16.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.01.2017 kl. 16.10

Representantforslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
30.12.2016 kl. 16.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.01.2017 kl. 17.00

Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
30.12.2016 kl. 16.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.01.2017 kl. 18.25

Kommersiell allmennkringkasting

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
30.12.2016 kl. 16.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
17.10.2016 kl. 09.00
24.10.2016 kl. 09.00

Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Familie- og kulturkomiteen
Sted:
11.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program
Program - Videoarkiv
11.10.2016 kl. 08.50

Representantforslag om lov om medieansvar

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
02.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
11.10.2016 kl. 09.40

Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
02.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv