Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.
Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.

Merk: Høring 1. oktober 2015 om meldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet». Søknadsfrist for å delta på høringen er 6. juni.

Avgrens utvalget

Finn høring etter

Familie- og kulturkomiteen

Høringer
Dato Sak Frist Status
30.09.2015 kl. 10.00

Representantforslag om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk

Familie- og kulturkomiteen
21.09.2015 kl. 23.59
Søk om å delta i høring
Planlagt
20.05.2015 kl. 11.30

Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
18.05.2015 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
13.05.2015 kl. 11.30

Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
11.05.2015 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
11.05.2015

Representantforslag om kvalitet i krisesentertilbudet

Familie- og kulturkomiteen
06.05.2015 kl. 23.59 Høringen er avlyst
29.04.2015 kl. 12.00

Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortinget i Nedre Vollgt. 20 N-202
22.04.2015 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
29.04.2015 kl. 12.40

Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortinget i Nedre Vollgt. 20 N-202
22.04.2015 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
18.11.2014 kl. 11.00

Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
12.11.2014 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
18.11.2014

Representantforslag om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer

Familie- og kulturkomiteen
12.11.2014 kl. 12.00 Høringen er avlyst
18.11.2014

Representantforslag om etablering av en nasjonal enhet mot kampfiksing og manipulering

Familie- og kulturkomiteen
12.11.2014 kl. 12.00 Høringen er avlyst
18.11.2014

Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag)

Familie- og kulturkomiteen
12.11.2014 kl. 12.00 Høringen er avlyst
06.11.2014 kl. 09.00, 10.11.2014 kl. 12.00

Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Familie- og kulturkomiteen
Sted:
29.10.2014 kl. 12.00 Avholdt
Program
Program - Videoarkiv
04.11.2014 kl. 12.30

Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
Avholdt
Program - Videoarkiv
22.10.2014

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Familie- og kulturkomiteen
17.10.2014 kl. 12.00 Høringen er avlyst
01.10.2014 kl. 10.00

Representantforslag om styrking av barnevernet gjennom ny organisasjonsmodell

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
26.09.2014 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv