Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer. 

Avgrens utvalget

Finn høring etter

Familie- og kulturkomiteen

Høringer
Dato Sak Frist Status
18.11.2014

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Hadia Tajik og Hege Haukeland Liadal om etablering av en nasjonal enhet mot kampfiksing og manipulering (Dokument 8:95 S (2013-2014)).
(Familie- og kulturkomiteen)

12.11.2014 kl. 12.00 Høringen er avlyst
18.11.2014

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Abid Q. Raja og Pål Farstad om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer (Dokument 8:82 S (2013-2014)).
(Familie- og kulturkomiteen)

12.11.2014 kl. 12.00 Høringen er avlyst
18.11.2014 kl. 11.00

Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing (Prop. 2 L (2014-2015)).
(Familie- og kulturkomiteen)


Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
12.11.2014 kl. 12.00 Avholdt
18.11.2014

Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) (Prop. 6 L (2014-2015)).
(Familie- og kulturkomiteen)

12.11.2014 kl. 12.00 Høringen er avlyst
06.11.2014

Statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014-2015)).
(Familie- og kulturkomiteen)

29.10.2014 kl. 12.00 Avholdt
04.11.2014 kl. 12.30

Statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014-2015)).
(Familie- og kulturkomiteen)


Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
Avholdt
22.10.2014

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (Prop. 123 L (2013-2014)).
(Familie- og kulturkomiteen)

17.10.2014 kl. 12.00 Høringen er avlyst
01.10.2014 kl. 10.00

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås og Kjersti Toppe om styrking av barnevernet gjennom ny organisasjonsmodell (Dokument 8:66 S (2013-2014)).
(Familie- og kulturkomiteen)


Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
26.09.2014 kl. 12.00 Avholdt