Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.
Les om høringer.

Avgrens utvalget

Finn høring etter

Familie- og kulturkomiteen

Høringer
Dato Sak Frist Status
09.01.2017 kl. 12.30

Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

Familie- og kulturkomiteen
30.12.2016 kl. 16.00
Søk om å delta i høring
Planlagt
09.01.2017 kl. 12.30

Representantforslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI

Familie- og kulturkomiteen
30.12.2016 kl. 16.00
Søk om å delta i høring
Planlagt
09.01.2017 kl. 12.30

Representantforslag om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt

Familie- og kulturkomiteen
30.12.2016 kl. 16.00
Søk om å delta i høring
Planlagt
17.10.2016 kl. 09.00
24.10.2016 kl. 09.00

Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Familie- og kulturkomiteen
Sted:
11.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program
Program - Videoarkiv
11.10.2016 kl. 08.50

Representantforslag om lov om medieansvar

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
02.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
11.10.2016 kl. 09.40

Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
02.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv