Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

Om de kraftige kuttene i bevilgningen til Verdens matvareprogram (WFP) i neste års budsjett, og hvilken informasjon om verdens sultsituasjon regjeringen besitter, som verken FN eller vi andre har del i

Datert: 02.12.2021
Besvart: 08.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Regjeringen Solberg økte kjernestøtten til Verdens matvareprogram, WFP, kraftig i 2021. I neste års budsjett gjennomfører Støre-regjeringen to kraftige kutt i bevilgningen til WFP, i tillegg til generelle kutt i det humanitære budsjettet. I regjeringens tilleggsproposisjon ble det foreslått et kutt på 200 mill. kroner til WFP, og i budsjettforliket med Sosialistisk Venstreparti ble det kuttet ytterligere 120 mill. kroner i bevilgningen.

Hvilken informasjon om verdens sultsituasjon er det regjeringen besitter, som hverken FN eller vi andre har del i?


Les hele debatten