Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for å sikre økt kraftproduksjon når nær sagt hele samfunnet skal elektrifiseres, med henvisning til at NVE estimerer økt kraftbehov på 23 TWh frem mot 2040

Datert: 04.11.2021
Besvart: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): Regjeringen snakker varmt om elektrifisering av samfunnet; bilparken, norsk sokkel, ferger osv. skal elektrifiseres. I sektor for sektor garanteres det for elektrifisering, og summen kan bli utfordrende med hensyn til tilgang på fornybar kraft. Nylig måtte også olje- og energiministeren innrømme at det vil være vanskelig å elektrifisere sokkelen med havvind innen 2030. NVE estimerer økt kraftbehov på 23 TWh frem mot 2040.

Hvordan vil statsråden sørge for å sikre økt kraftproduksjon når nær sagt hele samfunnet skal elektrifiseres?


Les hele debatten