Muntlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om det åpenbare behovet for å styrke kommuneøkonomien utover hva regjeringen foreslår i kommuneproposisjonen, på bakgrunn av utfordringene ved langtidsvirkningene av koronasituasjonen.

Datert: 19.05.2021
Besvart: 19.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Spørsmålet går til statsråd Astrup.

Vi får inn bekymringsmeldinger fra mange kommuner om utfordringen de nå begynner å se ved langtidsvirkningene av koronasituasjonen. Det gjelder utfordringer med å hjelpe lokalt næringsliv opp å stå igjen, det gjelder utfordringer på grunn av skolestenginger, og det gjelder selvsagt de utfordringene vi ser innen psykisk helse, og med sterk vekt på den yngre delen av befolkningen.

Så ser vi at regjeringen har startet historiefortellingen om hvor god kommuneøkonomien er, og at regjeringen har levert gode økonomiske rammer for kommunene. Det å si at regjeringen sminker liket, er vel å dra det langt, men at de pynter bruden så mye at det du ser, ikke er det du får, det er nok riktig. Det at vi ser gode økonomiresultater i kommunene i stort, er et resultat av regjeringens feilanslag for skatteinngang, lavere rente enn beregnet og lavere pensjonskostnader enn beregnet – flaks for kommunene der, altså.

For tredje året på rad legger regjeringen opp til et i beste fall nullbudsjett for kommunene for 2022 i kommuneproposisjonen, og de gjør det mens kommunene melder sine bekymringer for hvordan de skal normalisere og reparere koronaskadene de ser kommer. Kommunene ber om langsiktighet, og de ber om en styrking av kommuneøkonomien. De ber ikke om nok et nulloppgjør, slik statsråden og regjeringen legger opp til – altså for tredje året på rad. Ser ikke statsråden at det er et åpenbart behov for å styrke kommunenes økonomi utover hva regjeringen foreslår i kommuneproposisjonen?


Les hele debatten