Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om hvilken plan og tidshorisont regjeringen har for å oppnå full bredbåndsdekning i hele landet, for å unngå at vi også i framtiden har en todelt digital dekning

Datert: 11.11.2020
Besvart: 18.11.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Distrikts- og digitaliseringsministeren har gjentatte ganger uttalt seg utrolig positivt om bredbåndsdekningen i Norge, men dekningsgraden varierer veldig. De tettest befolkede områdene har en dekning på 96 pst. Dekningen i Distrikts-Norge er bare 56 pst. Områdene, med lavest befolkningstetthet, utgjør samtidig de dyreste områdene å bygge ut.

Hvilken plan og tidshorisont har regjeringen for å oppnå full bredbåndsdekning i hele landet, for å unngå at vi også i framtiden har en todelt digital dekning?


Les hele debatten