Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

Om hvilke verktøy statsråden har i verktøykassa si for å hjelpe norsk skognæring og Norske Skog Saugbrugs spesielt videre med det grønne skiftet

Datert: 29.10.2020
Besvart: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): ?Norsk skognæring og treindustri er avgjørende for omstilling til et mer fornybart samfunn. Det er avgjørende at de store "lokomotivene" i treindustriene driver utviklingen. Samtidig skal Norske Skog Saugbrugs i Halden legge ned en av sine papirmaskiner fra nyttår noe som berører 50 arbeidere ved fabrikken. Det representerer også et bortfall av behov for over 200 000 kubikk tømmer.

Hvilke verktøy har statsråden i verktøykassa si for å hjelpe norsk skognæring og Norske Skog Saugbrugs spesielt videre med det grønne skiftet?


Les hele debatten