Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

Om hvilke kompenserende tiltak Universitetssykehuset Nord-Norge får som konsekvens av svikt i luftambulansens beredskap, med henvisning til at de må sette kriseberedskap og har satt inn doble team på akuttsentralen

Datert: 12.12.2019
Besvart: 18.12.2019 av helseministeren Bent Høie

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, beskriver en svært tung høst, der halvparten av de 286 uønskede hendelsene skyldes en svikt i luftambulansens beredskap.

Hvilke kompenserende tiltak får UNN som konsekvens av at de må sette kriseberedskap og har satt inn doble team på akuttsentralen?


Les hele debatten