Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden vil vurdere en videreføring av dagens svært gode ordning med tilskudd til frivilligsentraler, med henvisning til at det fra 2021 skal utbetales pr. innbygger og ikke pr. sentral, noe som betyr kroken på døra for mange

Datert: 07.11.2019
Besvart: 13.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)

Spørsmål

Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp): Ordningen for utbetaling av tilskudd til frivilligsentraler skal som kjent endres fra 2021. Da skal det utbetales pr. innbygger og ikke pr. sentral. Kommuner over hele landet uttrykker stor misnøye med dette, da det betyr kroken på døra for svært mange sentraler, og en viktig og vidtfavnende samfunnsbygger blir borte. På Helgeland er det et frivillignettverk med 14 kommuner, til sammen mister disse 5,8 millioner kroner fra 2021.

Vil statsråden vurdere å gå inn for en videreføring av dagens svært gode ordning?


Les hele debatten