Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til olje- og energiministeren

Om det er noe som tilsier at Granavolden-plattformen skal endres i tråd med Fremskrittspartiets, og oljeindustriens, ønsker om å sette en grense ved hvor iskanten til enhver tid er synlig, uten noe faglig fundament

Datert: 31.10.2019
Besvart: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Fremskrittspartiets Terje Halleland har uttalt at Fremskrittspartiet ønsker å sette en grense ved hvor iskanten til enhver tid er synlig, i tråd med oljeindustriens ønsker, uten noe faglig fundament. Granavolden-plattformen har tidligere blitt endret i tråd med Fremskrittspartiets ønsker, er det forhandlinger nå som tilsier at det kan skje også denne gangen?


Les hele debatten