Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan regjeringens kompetansepolitikk legger til rette for at vi får til den omstillingen i Norge som er nødvendig for nullutslippssamfunnet

Datert: 03.10.2019
Besvart: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Kloden vår trenger en radikal miljøomstilling, vi trenger en "grønn, ny deal". Det grønne skiftet i Norge fordrer tidenes største omstilling av kompetanse. Fremtidens kompetanse må handle om hvordan vi støtter opp om næringer som nødvendige for nullutslippssamfunnet, og hvordan vi bruker kompetansen som er i oljeindustrien i dag.

Hvordan legger regjeringens kompetansepolitikk til rette for at vi får til den omstillingen i Norge som er nødvendig?


Les hele debatten