Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

Om statsråden ser at det er etablert en monopolsituasjon og vil bidra til å skape et velfungerende marked basert på like konkurransebetingelser, med henvisning til at det nederlandskeide selskapet Barents Naturgass siden 2007 har hatt en eksklusiv avtale med Equinor for uttak av LNG fra Melkøya

Datert: 23.05.2019
Besvart: 29.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Fra tilbydere av LNG i Norge blir det hevdet at det nederlandskeide selskapet Barents Naturgass siden 2007 har hatt en eksklusiv avtale med Equinor for uttak av LNG fra Melkøya. De får kjøpe 100 pst. av Equinors kapasitet for lasting på tankbil til en meget fordelaktig pris. Dette har hindret fri konkurranse og stoppet andre aktører fra å etablere seg i nord.

Ser statsråden at det er etablert en monopolsituasjon, og kan statsråden bidra til å skape et velfungerende marked basert på like konkurransebetingelser?


Les hele debatten