Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Om hvordan statsråden vil vektlegge likestillingen i arbeidet for økonomisk vekst og mot økende ulikhet, med bakgrunn i at det fortsatt er et yrkes- og lønnsgap i Norge

Datert: 25.02.2019
Besvart: 06.03.2019 av finansminister Siv Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Kjønn og ulikhet henger sammen, og vi vet at likestilling lønner seg. I 2018 la Nordisk ministerråd og OECD fram en rapport som viste at hvis kvinner hadde hatt like høy sysselsetting som menn, ville veksten i de nordiske landene kunne øke med 15-30 prosent. Samtidig er det fortsatt et yrkes- og lønnsgap i Norge, og tall fra EU viser at kvinner har høyere risiko for å havne i fattigdom og utenforskap enn menn.

Hvordan vil statsråden vektlegge likestillingen i arbeidet for økonomisk vekst og mot økende ulikhet i Norge?


Les hele debatten