Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til finansministeren

Om hva som kan gjøres for å sikre at bade- og svømmeanlegg fortsatt vil være tilgjengelige og rimelige for alle, og ikke bare for dem med god økonomi, med bakgrunn i manglende momskompensasjon

Datert: 26.02.2018
Besvart: 07.03.2018 av finansminister Siv Jensen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Kvinesdal kommune er varslet av Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS om at de ikke vil attestere krav om momskompensasjon for 6. termin 2017 til svømmehall, uten å ta forbehold knyttet til at dette anses som i konkurranse med private aktører. Med en slik praksis kan manglende momskompensasjon bety stengte kommunale bade- og svømmeanlegg over hele landet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at bade- og svømmeanlegg fortsatt vil være tilgjengelige og rimelige for alle, og ikke bare for dem med god økonomi?


Les hele debatten