Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til statsministeren

Om hva statsministeren mener er det viktigste vi skal gjøre i neste stortingsperiode for at færre barn i Norge vokser opp i fattigdom, med henvisning til at Venstre i sitt partiprogram bl.a. ønsker å gi gratis barnehage og SFO til alle barn i lavinntektsfamilier

Datert: 31.05.2017
Besvart: 31.05.2017 av statsminister Erna Solberg

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Mange politikere har opp gjennom årene hatt et stort hjerte og et sterkt engasjement for de barna som vokser opp i fattigdom. Det er ingen som velger sin barndom, og de fleste av oss mener at alle barn som vokser opp i Norge, skal ha muligheter til å delta i sosiale aktiviteter på linje med alle andre barn – enten det dreier seg om å kunne gå i bursdagsselskaper, delta på SFO eller kunne være med på fritidsaktiviteter. Da Lars Sponheim gikk av som partileder, sa han at det var de fattige barna han skulle ønske han hadde fått gjort mer for.

Vi vet at det å fjerne barnefattigdommen ikke kan gjøres med et pennestrøk, men det er mange ting vi kan gjøre for å bevege oss i rett retning. Venstre har sammen med Kristelig Folkeparti og regjeringen også gjort en del på dette feltet. Sammen har vi bl.a. fått på plass en tilskuddsordning mot barnefattigdom på nesten 200 mill. kr. Vi har fått gratis kjernetid for de barna som trenger det, altså de tre-, fire- og femåringene som har behov for det. Vi har på gang et forsøk med gratis barnehage og SFO. Vi har styrket skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Det er bare noen eksempler på det vi sammen har fått til.

Men i Venstre er vi opptatt av at vi må gå enda lenger for å løfte disse barna. Vi har bl.a. i vårt nye stortingsvalgprogram programfestet at vi ønsker å gi gratis barnehage og SFO til alle barn i lavinntektsfamilier, nettopp for å gi alle barn i Norge de samme mulighetene uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi har også vedtatt at vi ønsker å erstatte kontantstøtten med en ventestøtte, nettopp for å få foreldrene ut av fattigdomsfella.

Så mitt spørsmål til statsministeren er: Hva mener statsministeren er det viktigste vi skal gjøre i neste stortingsperiode for å løfte denne gruppen opp, slik at færre barn i Norge vokser opp i fattigdom, og slik at flere barn får de samme mulighetene i livet sitt?


Les hele debatten