Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Om å unngå dobbelt arbeid og kostnad ved tvungen skifte av dagens strømmålere kort tid før regelverket for utrulling av AMS-målere, Avanserte Måle- og styringssystem, og dermed ivareta strømkonsumentenes interesser

Datert: 04.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Kostnadene ved tvungen skifte av dagens strømmålere som viser avvik, kort tid før regelverket for utrulling av Avanserte Måle- og styringssystem, AMS-målere, er gitt fra regulator, kan koste norske strømkunder flere hundre millioner kroner unødvendig dersom ikke regelverket endres. Dette er dårlig samfunnsøkonomi og lite effektiv bruk av ressurser.

Vil statsråden ta tak i denne situasjonen for å unngå dobbelt arbeid og dobbel kostnad, og dermed ivareta strømkonsumentenes interesser?


Les hele debatten