Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om at EU-parlamentets komité for det indre markedet vedtok et forbud mot import av selprodukter til EU i forrige uke, og hvorfor Regjeringen har vært så passiv i denne saken

Datert: 11.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Jeg har et spørsmål til fiskeri- og kystministeren. EU-parlamentets komité for det indre markedet vedtok i forrige uke et forbud mot import av selprodukter til EU. Dette er ikke en ny sak. Det er en sak som har rullet og gått i årevis, så det har vært krefter for dette forbudet, og det bør derfor ikke komme som en stor overraskelse. Men det som forundrer meg i denne saken, er hvor Regjeringen har vært hen.

Jeg registrerer også at EU-lobbyist Magnus Karlsrud Dalen mener at Regjeringen har sovet i timen og etterlyser at norske myndigheter har prøvd å få til en høring i EU-parlamentet. Saksordfører Diana Wallis mener at Norge har vært rimelig fraværende i debatten, Christel Schaldemose i Det europeiske sosialdemokratiske partiet etterlyser norsk informasjon og påvirkning. Sånn kunne jeg fortsatt ganske lenge. Da er egentlig spørsmålet til ministeren: Hvorfor har Regjeringen vært så til de grader passiv i denne saken?


Les hele debatten