Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om midlertidig dispensasjon fra reglene om å ha autorisert regnskapsfører som daglig/faglig leder, slik at mindre regnskapsbedrifter i distriktene fortsatt kan drive sin virksomhet

Datert: 29.01.2008
Besvart: 13.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Svært mange mindre regnskapslag, særlig i distriktene, har drevet med midlertidig dispensasjon fra reglene om å ha autorisert regnskapsfører som daglig/faglig leder. På svært mange steder er det uråd å rekruttere personell som fyller lovens formelle krav.

Vil statsråden ta initiativet til regelutforming som gir muligheter til varige dispensasjoner i de tilfeller hvor dagens ledere utvilsomt har en dekkende realkompetanse, slik at mindre regnskapsbedrifter i distriktene fortsatt kan drive sin virksomhet?


Les hele debatten