Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Energi (1 - 11 av 11)

 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hva det var som var regjeringens syn på oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja igjen
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil starte dette 20-tallet med å bygge landet videre og sikre at folk flest ikke får økte strømregninger, eller starte med å bygge NorthConnect
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil vurdere å sette tildeling av nye letelisenser på pause i tiden framover hvis FNs klimapanel konkluderer med at klimaet er langt mer følsomt og karbonbudsjettene tilsvarende mindre enn vi har trodd
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.01.2020

  Besvart: 08.01.2020 av olje- og energiminister Sylvi Listhaug

  Om statsråden mener at nye utenlandskabler vil være en suveren beslutning for norske myndigheter dersom den nye energimarkedspakken godtas av Norge
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.12.2019

  Fremsatt av: Arne Nævra (SV)

  Besvart: 08.01.2020 av olje- og energiminister Sylvi Listhaug

  Om hvorvidt statsråden ikke vil legge til rette for havvind fremover, med henvisning til uttalelsen om at vindmøller til havs «vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta, det være seg både petroleumsnæringen og skipsfarten»
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvilke tiltak regjeringen vil gjøre for å senke strømprisen, og om statsråden nå vil stoppe utbyggingen av NorthConnect-kabelen
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om det er noe som tilsier at Granavolden-plattformen skal endres i tråd med Fremskrittspartiets, og oljeindustriens, ønsker om å sette en grense ved hvor iskanten til enhver tid er synlig, uten noe faglig fundament
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden vil legge anbefalinger fra regjeringens egne fagetater til grunn ved senere vurderinger av oljeboring, og sørge for at det ikke gis tillatelse til petroleumsproduksjon i områder de miljøfaglige etatene fraråder det
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om nye utredninger om sentralisering som legges fram på løpende bånd, og om regjeringen vil lytte til et samlet Kraft-Norge og skrinlegge forslaget om at lokalsamfunnenes andel av verdiskaping av vannkraft skal inndras til statskassen
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan regjeringens kompetansepolitikk legger til rette for at vi får til den omstillingen i Norge som er nødvendig for nullutslippssamfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 09.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hva som er regjeringens plan for å sikre nye oppdrag for industrien i fremtiden, før folk kommer i fare for å miste jobbene sine, med henvisning til at etterspørselen etter norsk olje og gass vil falle