Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:544 (2021-2022)
Innlevert: 01.12.2021
Sendt: 02.12.2021
Besvart: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Spørsmål

Andreas Sjalg Unneland (SV): I hvilket omfang bruker politiet mindreårige som del av politiøvelser, og mener statsråden at dette er en praksis som bør fortsette?

Begrunnelse

2. november ble det avholdt en politiøvelse på Majorstuen politistasjon i Oslo, i regi av Den kongelige politieskorte, der fem 16 år gamle ungdommer deltok som markører. Ungdommene har opplyst til dagbladet at de ble utsatt for røff fysisk behandling, stukket med kanyler og flere ble liggende med buksa nede på anklene i rundt 30 minutter. Alt dette uten at samtykke fra foresatte var innhentet eller at det hadde blitt opplyst om hvordan opplegget skulle foregå. Denne konkrete saken er anmeldt til Spesialenheten for politisaker.
Seksjonsleder Roy Hagen-Larsen i Den kongelige politieskorte har opplyst til dagbladet at de vil endre rutinene sine slik at dette ikke skjer igjen. Denne hendelsen har skapt sterke reaksjoner og aktualiserer en større gjennomgang av politiets praksis i bruk av mindreårige som del av politiøvelser. I hvilken grad dette er en utbredt praksis, hvilken informasjon som gis til forespurte i forkant og under trening, og hva som er rutine for innhenting av samtykke, er nødvendig å se nærmere på.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Representanten viser i sin begrunnelse for spørsmålet til en politiøvelse i regi av Den kongelige politieskorte der fem 16 år gamle ungdommer deltok som markører. Jeg synes det er leit at ungdommene har hatt en dårlig opplevelse i møte med politiet, og det er riktig at saken følges opp. Spesialenheten for politisaker bekreftet derfor 8. november at de har iverksatt etterforsking av hendelsen.

Politidirektoratet har opplyst at politiet i svært liten grad bruker mindreårige som markører i politiøvelser. Det er politiet som må gjøre de faglige vurderingene knyttet til hvordan de gjennomfører sine øvelser, men når det er deltakere utenfor politiet må informasjon og samtykke foreligge i forkant av øvelsen.