Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:96 (2021-2022)
Innlevert: 21.10.2021
Sendt: 21.10.2021
Besvart: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Har statsråden bedt Avinor om å kjøpe Moss lufthavn Rygge i tråd med lovnaden hans i september?

Begrunnelse

I september skrev nåværende samferdselsminister Nygård at Avinor bør kjøpe Moss lufthavn Rygge. Nygård skrev også: "Dette er en løsning som kan iverksettes så å si over natten og samfunnet vil spare store investeringsutgifter".
Statsråden er nå generalforsamling for Avinor og siden terminalbygget er for salg nå er det av interesse hvordan han følger opp sin klare lovnad fra forrige måned.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Østfold Arbeiderparti har ønsket at Moss lufthavn, Rygge, bør bli avlastningsflyplass for Oslo lufthavn, Gardermoen. Regjeringen Støre styrer på Hurdalsplattformen. Av plattformen følger det at regjeringen ønsker å nedsette et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn på Gardermoen. Det følger videre at utvalgets arbeid vil danne grunnlag for regjeringens konklusjon i spørsmålet om tredje rullebane. Jeg vil vurdere om spørsmålet om Rygge som avlastningsflyplass for Gardermoen bør være en del av mandatet til dette utvalget.