Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2548 (2020-2021)
Innlevert: 23.06.2021
Sendt: 23.06.2021
Besvart: 01.07.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): I Meld. St. 20 (2020-2021) varsler regjeringen at porteføljen til Nye Veier skal utvides. På flere av strekningene Nye Veier skal tildeles har Statens Vegvesen allerede enten igangsatt eller planlagt igangsatt ulike tiltak.
Kan en overføring av strekningene til Nye Veier føre til en utsettelse av tiltak på disse strekningene?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]