Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2140 (2019-2020)
Innlevert: 30.06.2020
Sendt: 30.06.2020
Rette vedkommende: Næringsministeren
Til behandling

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Kan statsråden klargjøre om offentlige etater må utlyse alle innovasjonskontrakter, eller om kreative aktører kan få utviklingskontrakter/innovasjonskontrakter direkte mot offentlige etater?

Begrunnelse

Innkjøpsmakten til offentlig sektor er stor. Det gir muligheter men tillegger også stort ansvar. Det er positivt dersom offentlige innkjøp stimulerer til nyskaping og aktivitet i privat sektor. Det er tilsvarende uheldig når enkelte byer og fylker lar ideologien styre slik at man er mer opptatt av at det offentlige skal eie og drive selv fremfor å stimulere til mangfold og nyskaping bland bedrifter og innbyggere. Det kommer heldigvis fortsatt mange gode signal fra regjeringen om at offentlig sektor skal tenke nytt og bidra til utvikling av teknologi, nye tjenester og nye produkter. Innovasjonkontrakter/utviklingskontrakter er en viktig virkemiddel. Det fremstår dog som at ulike offentlige etater er forsiktige med å ta det i bruk, i frykt for å bryte anbudsregler. Samtidig er det sunt at man i etatene er nøye på å unngå at vennskap og kjennskap gir tilgang til kontrakter som andre aktører ville løst bedre eller billigere

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Svaret er ennå ikke tilgjengelig