Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2130 (2019-2020)
Innlevert: 30.06.2020
Sendt: 30.06.2020
Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Hvilke vurderinger gjør justis- og beredskapsministeren rundt å se på regelverket og vurdere mulighetene for at ektefeller og barn fra land også utenfor EØS- området kan unntas fra reiserestriksjonene?

Begrunnelse

Justisministeren presiserte 14. mai at EØS-borgere som jobber i Norge, ektefeller, samboere, forlovede, barn og stebarn som er mindreårige kan reise inn i Norge. Men de som har et forhold på tvers av Norge og EU/EØS eller et tredjeland, det vil si land som ikke er tilknyttet EU eller EØS får fortsatt ikke møtes. Heller ikke ektefeller kan møtes, dersom den ene bor i et tredjeland.
I Danmark, har regjeringen kontinuerlig forsikret sine borgere om at gjenforening med familie verden over står på dagsagendaen, og at dette er en absolutt prioritering med snarlig endring. Og fra 27. juni er danske grenser åpnet for at kjærester, besteforeldre og barnebarn av danske statsborgere får reise inn i landet.
Arbeiderpartiet la inn følgende merknad under behandlingen av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener regjeringen bør se på regelverket og vurdere muligheten for at ektefeller og barn fra land også utenfor EØS-området kan unntas fra restriksjonene»

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Fra 15. juni 2020 ble det gitt adgang til innreise for familiemedlemmer som skal flytte til Norge, både i og utenfor EØS.

Regjeringen vurderer fortløpende lempinger i innreiserestriksjonene, og jeg understreker at vi i den sammenheng selvfølgelig legger vekt på familiemedlemmers behov for kontakt med hverandre. Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 2055 fra stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen.