Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1942 (2019-2020)
Innlevert: 16.06.2020
Sendt: 16.06.2020
Besvart: 23.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Vil statsråden sørge for at Modum Bad får avklart sin økonomiske situasjon raskt, med forsikringer om at årets nedgang i liggedøgn ikke skal føre til millionunderskudd for stiftelsen?

Begrunnelse

Som følge av koronautbruddet måtte Modum Bad permittere mange av sine ansatte og sende de fleste av pasientene hjem. De ansatte gjorde en stor jobb med å få på plass behandling via nett og telefon. Men ettersom avtalen med Helse Sør-Øst baseres på antall liggedøgn, frykter stiftelsen en avkorting i tilskuddet, noe som vil føre til et underskudd på 10 prosent av omsetningen. Dette kommer i tillegg til bortfall av inntekter fra kurs, konferanser og videreutdanning av helsepersonell.
Modum Bad har enda ikke fått svar på hvordan Helse Sør-Øst vil vurdere dette, og til Klassekampen skriver helseforetakets økonomidirektør Hanne Gaaserød at det vil bli gjort en «gjennomgang av fakturering og aktivitet på slutten av året». Dette er en uholdbar situasjon for en viktig helseinstitusjon med 320 ansatte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det ble tidlig kjent at mange private virksomheter med avtale med de regionale helseforetakene opplevde en stor aktivitetsnedgang som følge av virusutbruddet. I foretaksmøte den 17. april i år ble derfor landets fire regionale helseforetak pålagt å gå i dialog med de aktuelle virksomhetene for å finne frem til løsninger som sikrer at disse ikke må legges ned. Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at de er innforstått med og forholder seg til dette oppdraget. Samtidig presiserer de at det på grunn av den uforutsigbare situasjonen som har vært og som til dels fortsatt er, så er det for tidlig å konkludere i forhold til den endelige avregningen for 2020. I perioden august/september vil Helse Sør-Øst RHF gjennomføre individuelle gjennomganger av aktivitet og økonomi for første halvår med sine avtaleparter. De aktuelle virksomhetene skal ha blitt informert av Helse Sør-Øst RHF om denne prosessen gjennom løpende oppfølging, annen dialog og i fellesmøter med avtalepartene.

For ordens skyld, Helse Sør-Øst RHF opplyser om at de utbetaler vederlag til Modum Bad i tråd med opprinnelig avtale, og at de til nå ikke har avkortet for hverken endret eller redusert aktivitet.