Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1210 (2019-2020)
Innlevert: 10.03.2020
Sendt: 11.03.2020
Besvart: 12.03.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilke krisetiltak rettet mot kultur- idrett og frivilligheten vil regjeringen vurdere å innføre?

Begrunnelse

Folkehelseinstituttets råd om å avlyse alle arrangementer med over 500 deltakere er en klok og nødvendig beslutning i den ekstraordinære situasjonen vi nå er i med utbruddet av korona-viruset.
Utbruddet vil påvirke alle deler av samfunnet, og hensynet til liv og helse må settes først.
Når det nå er snakk om å avlyse store arrangementer, vil åpenbart kultur, idrett og frivilligheten rammes ekstremt hardt. Det er teaterforestillinger over hele landet, kinovisninger, balletten og operaen, konsertarrangører over hele landet, samt idrettsarrangement drevet av frivilligheten, altså aktører ofte i en allerede svært presset økonomisk situasjon, som nå vil rammes hardt av det plutselige utbruddet av korona, og de forholdsregler som helsemyndighetene er nødt til å ta for å begrense spredning. Kultur- idrett- og frivillighetssektoren er vant til å leve på marginene, og har svært lite å gå på i en situasjon med plutselige og uforutsette avlysninger. Denne situasjonen kan ramme kulturøkonomien svært hardt. Det er etter spørsmålsstillers mening nødvendig å planlegge for en krisepakke rettet mot kultur, idrett og frivilligheten i denne ekstraordinære situasjonen.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Nå er det først og fremst viktig at alle følger helsemyndighetenes råd, både som arrangører og som publikum. Det å bidra til å hindre smitte av koronavirus er et felles, solidarisk ansvar, spesielt med tanke på den delen av befolkningen som er spesielt utsatt for slik smitte.

Vi følger situasjonen nøye og har løpende dialog med de ulike aktørene i kultur-, idrett- og frivillighetssektoren. Kulturdepartementet har også hatt møte med Virke og Spekter, foreningene Creo og Norsk Teater og Orkesterforening samt Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner for å få deres beskrivelse av situasjonen. Jeg vil fortløpende vurdere å invitere til flere møter/kontakt med sektoren, men da på en måte som tar hensyn til at vi ikke bidrar til ytterligere smitte.

Jeg vurderer situasjonen i kultur-, idrett- og frivillighetssektoren som alvorlig. Dette har bare blitt forsterket etter de siste rådene fra helsemyndighetene rundt gjennomføring av arrangementer. Aktørene er helt avhengige av billettsalg og andre inntekter for å kunne opprettholde sin drift. Mange har små økonomiske reserver og har ikke økonomi til å håndtere en driftsstans. Dette gjelder særlig de mindre aktørene som står i reell fare for en konkurs.

Regjeringen jobber med aktuelle tiltak. Statsministeren og finansministeren har allerede orientert overordnet om tiltak, og vil konkretiserte disse på fredag. Målet med strakstiltak er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Eventuelle ytterligere tiltak for bransjer som er hardt rammet vil løpende bli vurdert.