Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:974 (2018-2019)
Innlevert: 13.02.2019
Sendt: 14.02.2019
Besvart: 18.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Vil statsråden for å bidra til inkludering av unge rullestolbrukere sørge for at norske rullestolbrukere får en fartsgrense på 15 km/t, tilsvarende regelverket i våre naboland?

Begrunnelse

I Sverige og Danmark er fartsgrensen for rullestolbrukere 15 km/t. I Norge er tilsvarende fartsgrense 10 km/t.
NRK kunne melde om at den unge rullestolbrukeren Andreas (15) ikke klarer å holde følge med vennene sine når de sykler eller jogger tur med hunden. Spørsmålsstiller mener den lave fartsgrensen legger unødvendige begrensninger på livskvaliteten til rullestolbrukere. Det å øke maksimumshastigheten for rullestoler med 5 km/t, tilsvarende reglene i Sverige og Danmark, vil kunne bidra til inkludering og en lettere hverdag for norske rullestolbrukere.
Spørsmålsstiller er usikker på hvilken statsråd det er naturlig å stille denne henvendelsen til. Undertegnede har merket seg samferdselsministerens engasjement for fart, og velger derfor å rett henvendelsen dit.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Ja, departementet starter no arbeidet med ei slik endring. Forslag om dette må på ordinær høyring. Vi vil prioritere arbeidet høgt slik at vi kan få til ei avklaring så snart som råd.