Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:801 (2018-2019)
Innlevert: 24.01.2019
Sendt: 25.01.2019
Besvart: 30.01.2019 av finansminister Siv Jensen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Er forslaget i regjeringsplattformen om at gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør kan føres på 90-poster i statsbudsjettet i tråd med dagens definisjon av handlingsregelen for bruk av oljeinntekter?

Begrunnelse

I regjeringserklæringen står det at "Staten følger selvassurandørprinsippet. Det betyr at hovedregelen er at staten ikke forsikrer seg, men dekker tap og skader når de oppstår. Regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet."

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg viser til regjeringsplattformen, hvor det står at regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet. Finansdepartementet er i gang med dette.