Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:767 (2018-2019)
Innlevert: 18.01.2019
Sendt: 21.01.2019
Besvart: 23.01.2019 av helseminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil regjeringen innføre nemndbehandling av fosterreduksjon og slik tillate fosterreduksjon av friske fostre etter tolvte svangerskapsuke?

Begrunnelse

Viser til politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, der det står at man vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen til selvbestemt abort.
Spørsmålsstiller viser til at ingen fosterreduksjoner i dag blir utført før etter tolvte uke og grensen for selvbestemt abort, og at nemndbehandling på linje med andre aborter etter tolvte uke er blitt løftet frem av enkelte som et alternativ til ikke å tillate fosterreduksjon av friske fostre, som er Senterpartiets standpunkt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen vil legge fram forslag til endring av abortloven knyttet til fosterreduksjon. Forslaget vil følge opp følgende punkt i Granavoldenplattformen:"Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven."Forslag til lovendringer vil bli sendt på offentlig høring, før det legges fram for Stortinget. Jeg vil komme tilbake til de nærmere detaljene i forslaget i høringsnotatet.