Skriftlig spørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Dokument nr. 15:143 (1996-97)
Innlevert: 06.06.1997
Sendt: 09.06.1997
Besvart: 12.06.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Souhaila Andrawes har sultestreiket i over 2 uker i fengslet i Hamburg. Tilleggsstraffen på 6 måneder tysk rett idømte henne i desember 1996 er nå ferdig sonet i fengsel i Frankfurt. Norske myndigheter har sagt at hun kan overføres til fengsel i Norge, for å sone resten av straffen, etter endt soning av tilleggsstraffen. Hun ble istedet overført fra fengslet i Frankfurt til Hamburg. Andrawes protesterer på den behandlingen hun utsettes for i fengslet i Hamburg og på at hun ikke har blitt overført til norsk fengsel. Kan justisministeren ta opp saken med norske myndigheter og få henne til Norge så snart som mulig?"

Begrunnelse

Helsetilstanden til Souhaila Andrawes var dårlig før sultestreiken. Fengselsoppholdet har svekket henne, og nå veier hun bare 40 kg og har høy feber. Tilstanden hennes kan raskt svekkes ytterligere dersom ikke noe blir gjort for å få henne til Norge. Besøk av venner eller familie i fengslet i Hamburg må finne sted i felles besøksrom der 100-200 mennesker kan oppholde seg samtidig. Andrawes ønsker forståelig nok ikke besøk av datter på 12 år under slike forhold. Til nå har møter mellom mor og datter funnet sted i enerom en gang i måneden. For datteren har det vært tunge tider etter at moren brått ble tatt fra henne, og brudd i den jevnlige besøksordningen forsterker sorgen over tapet av morens nærvær. Det haster med å overført Andrawes til Norge, både ut fra hennes helsetilstand og ut fra datterens situasjon.

Gerd-Liv Valla (A)

Svar

Gerd-Liv Valla: Den europeiske konvensjon av 21. mars 1983 om overføring av domfelte gir regler om saksbehandlingsprosedyre i overføringssaker. Konvensjonsteksten er i sin helhet inntatt i Lov om overføring av domfelte av 20. juli 1991 nr. 67. Souhaila Andrawes har formelt søkt tyske myndigheter om overføring til Norge for fortsatt soning og saken behandles og forberedes nå av Justisdepartementet i Tyskland i overensstemmelse med konvensjonens bestemmelser. Justisdepartementet avventer en oversendelse av søknad med vedlegg fra tyske myndigheter. Når saken innkommer vil Justisdepartementet prioritere behandlingen av den. Justisdepartementet har tidligere uttalt at vi ikke vil motsette oss en slik overføring. Det standpunktet gjelder fortsatt og er også kjent for tyske myndigheter.